Arbetet fortgår!

Efter många års arbete börjar det äntligen närma sig ett slut på projektet! Just nu pågår den sista genomgången för att hitta självmotsägelser, språkliga fel och underligheter i dispositionen.

När det är klart så är det dags att sätta tänderna i layouten, och när den är klar – då är det dags för tryck!